Zväčšiť veľkosť písma Reset Zmenšiť veľkosť písma
OCT

  

Čo je to OCT ?

OCT, čiže optická koherentná tomografia patrí medzi najmodernejšie a vysoko prínosné vyšetrovacie zobrazovacie metódy pre podrobné vyšetrenie zadného aj predného segmentu oka ( sietnica, zrakový nerv, rohovka, komorový uhol).

 

Výsledkom vyšetrenia pomocou OCT prístroja sú obrazové OCT tomogramy – rezy vyšetrovanou štruktúrou oka, podobne ako pri vyšetrení ultrazvukom, počítačovou tomografiou ( CT ), či magnetickou rezistenciou. Oproti nim však OCT prístroj dosahuje vysoké priestorové rozlíšenie detailov tkaniva rádovo v mikrometroch ( 10 -6 m, čo je 10-20 x menej ako je priemer ľudského vlasu). Vzhľadom k fyzikálnym vlastnostiam ľudského oka , je metóda OCT vhodná práve pre včasnú diagnostiku v očnom lekárstve.

 

Ako mi môže vyšetrenie OCT pomôcť ?

  Lekár môže vďaka vyšetreniu OCT oveľa skôr a presnejšie diagnostikovať niektoré ochorenia oka a monitorovať priebeh liečby, či terapeutického zákroku. Pokiaľ je urobené vyšetrenie OCT včas, zvyšuje sa šanca na úspečnosť prípadnej liečby a minimalizuje sa riziko vzniku vážnejších prejavov ochorenia.

 

Ako prebieha OCT vyšetrenie v praxi ?

 Celé vyšetrenie je úplne bezbolestné bez kontaktu s okom a trvá niekoľko minút. Vyšetruje sa posediačky s oporou brady a čela, ako na väčšine našich prístrojov. Samotný prístroj vysiela do oka len slabé, zdravotne nezávadné svetelné lúče. Pri vyšetrení na našom type OCT prístroja je rozšírenie zreničky potrebné len výnimočne. Bežne sa vyšetruje bez rozšírenia zreničiek, preto vo väčšine prípadov, nie je obmedzenie šoférovania po vyšetrení. Pri samotnom vyšetrení je potrebná určitá miera spolupráce, spočívajúca v sledovaní fixačného bodu a obmedzení pohybov oka.

Toto vyšetrenie je možné kedykoľvek opakovať, čo je veľmi výhodné pri dlhodobom sledovaní Vášho ochorenia.

  

Kedy je pre mňa vyšetrenie OCT vhodné ?

 Možnosť OCT vyšetrenia konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom. Vyšetrenie OCT sa využíva u rôznych typov ochorení, ako sú vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), diabetická retinopatia, diera makuly a iné ochorenia sietnice, glaukóm (zelený zákal ), ochorenia zrakového nervu, ochorenia rohovky, dúhovky a komorového uhla.

 

 

 

i-Vue 100 alt alt

 

Očné Centrum Sokolík s.r.o. používa špičkový OCT prístroj amerického výrobcu Optovue Inc. , www.optovue.com

 

alt alt

 

 

Objednanie a platba za vyšetrenie

 Na vyšetrenie sa po odporučení svojim očným lekárom môžete objednať osobne, telefonicky, alebo mailom priamo na našom pracovisku. Vyšetrenie OCT nie  je momentálne v katalógu výkonov , ale je preplácané Všeobecnou ZP a ZP Union. Poistenci ZP Dôvera si doplácajú za vyšetrenie 10 €.

 

 

Príklady výsledkov vyšetrení:

 

 

alt

Mapa sietnice - makula

 

 

alt

 

Vyšetrenie zrakového nervu a vrstvy nervových vláken

 

 

 

alt

 

Vyšetrenie dúhovkovo-rohovkového uhla

 

 

 

alt

Pachymetria- vyšetrenie hrúbky rohovky + pachymetrická mapa

( zobrazené je vyšetrenie pri keratokonuse )

   

   

      Od začiatku októbra 2011 sme dokúpili upgrade softwaru OCT prístroja. Nové položky v ponuke umožňujú podrobné vyšetrenie komplexu gangliových buniek - GCC, čo umožňuje ešte podrobnejšiu a včašnejšiu diagnostiku glaukómu. Umožňuje samozrejme porovnávaciu analýzu výsledkov   v čase. Ďalším je možnosť 3D zobrazenia makulárnej krajiny aj zrakového nervu, čo dáva lepší prehľad o stave vyšetrovaných štruktúr.

Príklady 3D zobrazenia a GCC:

 

                           makula - norma 3D                                                                                            edém makuly 3D

       makula_norma_3D     edm_makuly_3D

 

                                 GCC norma                                                                                                        GCC čiastočná patológia

        GCC_norma                       GCC_patologia      

 

 

 

 

             TZN_3D            Papila zrakového nervu norma 3D